NadMorze

wczasy, wakacje, urlop

Historia o Dawnym Pucku

27 sierpień 2013r.

Historia o dawnym Pucku, który w przeszłości tak wybitną grał rolę. Dawny to port wojenny Rzeczypospolitej, a nim nastąpiła rozbudowa Gdyni i obecnej polskiej flocie wojennej Puck dawał schron tymczasowy. Niewielki basen portowy Pucka rybackim dzisiaj głównie służy celom, a choć dla nowoczesnego portu brak tu warunków rozwoju, to jednak jak całe wybrzeże i Puck ożywił się: powstała dzielnica willowa, rozwinęły się kąpiele morskie. To wszystko nie przeszkadza jednak, iż Puck w dalszym ciągu zachował wygląd staroświecki. Zniknęły wprawdzie dawne mury obronne i baszty, zniknęła stara, pełna niegdyś śpichrzów dzielnica portowa, ale pozostał rynek w środku miasta i w jego sąsiedztwie szereg typowych domów, o charakterystycznych czerwonych dachach, do ulicy zwróconych szczytami. W pobliżu przystani, widoczna już zdaleka od strony morza wznosi się średniowieczna fara pucka. Potężna to budowla gotycka, górująca nad całym miastem i nadająca ogólnej sylwecie miasta specjalny charakter. W historii Polski posiada Puck godne przypomnienia karty. Oblegany i zdobywany kilkakrotnie przez Krzyżaków i Szwedów, odbijany z powrotem, brany w zastaw przez Gdańsk, zmieniał Puck chwilowych panów ale Polsce został zawsze wierny. Przeciw Krzyżakom a za Polską opowiedział się w wojnie trzynastoletniej. Również w czasie szwedzkiego „potopu" nie dał się zająć wrogowi, wytrzymując bohatersko długie oblężenie. Doceniał znaczenie Pucka król Władysław IV i jego poważne plany morskie opierały się w znacznym stopniu o rozbudowę Pucka jako portu wojennego —- niestety plany te nie zostały zrealizowane. W każdym razie Puck, jak mógł, zawsze sumiennie Polsce służył. Na wspomnienie też zasługują takie miasta, jak Nowe Miasto nad Drwęcą, Gołąb, Brodnica, Chełmża. Nowe Miasto nad Drwęcą chlubi się pięknym stylowym kościołem gotyckim, którego wieża kwadratowa panuje nad całym miastem. Posiada też pozostałe z dawnych wieków dwie godne uwagi bramy miejskie: Brodnicką i Lubawską. Tak samo nad Drwęcą leży dawne miasto Gołąb. Wiele tu pamiątek przeszłości. Na wzgórzu za miastem wznoszą się zwaliska zamku, o który niegdyś w czasie wojen krzyżackich zawzięte toczono walki. Zbudowany w XIV wieku o rozmiarach potężnych z czterema wieżami na rogach i osobną basztą, dziś jeszcze •— choć w ruinie — imponujący przedstawia widok. Sporo też zabytków z lat minionych posiada Brodnica. Obok trójkątnego rynku widnieje tu resztka starego gotyckiego ratusza z wieżą zegarową, a z dawnych obwarowań miejskich pozostała zębata Kamienna Brama i wzniesiona nad brzegami Drwęcy Wieża Mazurska. Za miastem dźwiga się ogromna ośmioboczna baszta, pozostałość średniowiecznego zamku. Chełmża, ongi stolica biskupstwa chełmińskiego, szczycąca się jednym z najpiękniejszych i najokazalszych kościołów gotyckich Polski północnej, dawną katedrą, godną rywalizowania ze świątyniami toruńskimi lub tumem pel-plińskim. Znajdując się w centrum żyznego, rolniczego obszaru ziemi chełmińskiej, w otoczeniu licznych łanów buraczanych, posiada też Chełmża największą Nie mówimy tu o rozrosłej po wojnie Gdyni i Gdańsku, bo o nich obszerniej wypowiedzieć się należy. Kto jednak ciekaw bardziej szczegółowych wiadomości o tych wszystkich miejscowościach tego zwracamy do wzmiankowanej na początku tego numeru interesującej i pięknie ilustrowanej książki Jerzego Smoleńskiego „Morze i Pomorze". Sporo też zajmujących opisów podaje książka B. Chrzanowskiego p. t. „Z wybrzeża i o wybrzeżu". Nie można również pominąć znanego dzieła Stefana Żeromskiego „Wiatr od morza". W ostatnich czasach znalazła się nawet autorka, w osobie p. Jadwigi Ziółkowskiej, która całą dwutomową powieść osnuła na tle znaczenia morza i Pomorza dla Polski pod tytułem „Fale Bałtyku". Jako uzupełnienie powyższych wiadomości o Pomorzu na miejscu będzie nieco informacji faktycznych popartych cyframi. Za dawnych przedrozbiorowych czasów większa część ziem, wchodzących w skład dzisiejszego województwa pomorskiego, nosiła nazwę Prus Królewskich, które dzieliły się na trzy województwa: Pomorskie, Chełmińskie i Malborskie. W czasie rozbiorów nadano tym ziemiom urzędową nazwę Prus Zachodnich (Westpreussen). Prusy Zachodnie miały 25.500 kilometrów kwadratowych, z tego po wielkiej wojnie Polsce przypadło tylko terytorium o obszarze 15.334 kilometrów kwadratowych. Reszta pozostała przy Niemcach (przeszło 8000 kilometrów kwadratowych) lub utworzyła terytorium wolnego miasta Gdańska, mające 1952 kilometrów kwadratowych. Za czasów pruskich prowincja Prus Zachodnich dzieliła się na dwie regencje: Gdańską i Kwidzyńską oraz 29 powiatów, z których jednakże powiat Suski i część Kwidzyńskiego na prawym brzegu Wisły należała przed rozbiorami Polski do Prus Książęcych, zaś położone na zachodnich kresach powiaty Wałecki i Złotowski przed rozbiorami Polski należały do województwa Poznańskiego. Spośród 29 powiatów tylko 17 przyznano Polsce i one to tworzą obecne województwo Pomorskie. Tym sposobem w skład województwa Pomorskiego w dzisiejszych jego granicach wchodzą powiaty następujące: 1) pucki, 2) weyhe-rowski, 3) kartuski, 4) kościerski, 5) starogardzki, 6) część kwidzyńskiego na lewym brzegu Wisły (gniewski), 7) tczewski, 8) tucholski, 9) chojnicki, 10) świecki, 11) grudziądzki miejski i wiejski, 12) chełmiński, 13) wąbrzeski, 14) toruński miejski i wiejski, 15) część złotowskiego (sępoleński), i 16) skrawek Mazur Pruskich (działdowski). zarazem najwyższym wzniesieniem w całym województwie. Na południe od Szwajcarii Kaszubskiej przedzielone od niej pasmem nieurodzajnych piasków leżą Bory T u-. c h o 1 s k i e, największy obszar leśny województwa, przestrzeni około 2000 kilometrów kwadratowych. Wśród tych olbrzymich lasów rzeki Brda, Czarna Woda i Wierzyca tworzą piękne doli-,iy; szczególną malowniczośeią odznaczają się doliny Mątawy (Rulewska Szwajcaria), Czarnej Wody (od Tlenia po Błędno), Brdy (od Klonowa przez Tucholę do Woziwody), okolica jeziora Kalemba (Osiek) i Charzykowskiego (Chojnice). Znamienną cechą krajobrazu województwa są liczne jeziora, których na obszarze Prus Zachodnich było 1855, a z których większa część przypadła Polsce.

ocena 4,1/5 (na podstawie 9 ocen)

Na wczasy nad morzem.
wczasy, Pomorze, Wypoczynek, Chojnice, Pomorskie, Pomorze, Zatoka Pucka, Puck, Gdynia, Gdańsk, Wakacje, Wypoczynek, Historia, Port