NadMorze

wczasy, wakacje, urlop

Hel na Wakacje

27 sierpień 2013r.

Pod wzglądem zachowanych, cennych pamiątek militarnych, Półwysep Helski jest wyjątkowo bogaty. Jest to dziedzictwo zobowiązujące, które wymaga - przede wszystkim - dużej odpowiedzialności i zespolenia wysiłków wszystkich osób, instytucji oraz organizacji funkcjonujących na tym terenie, a także w kraju i za granicą, dla ich odpowiedniego zabezpieczenia i udostępnienia. I choć, na tle innych, zabytkowych i uznanych obiektów militarnych, helskie schrony i stanowiska artyleryjskie nie wyróżniają się szczególnymi wymiarami (może za wyjątkiem baterii Schleswig-Holstein"), to szczególną ich wartością jest to, że tworzą w całości jednolity obraz, będący efektem realizacji koncepcji militarnego wykorzystania Półwyspu Helskiego do obrony sąsiednich terytoriów i istniejącej tu bazy floty, w różnych okresach historii najnowszej i zgodnie z doktrynami wojennymi różnych państw. Uwzględniając te przesłanki, w roku 1999, dzięki staraniom Fundacji Ochrony Zabytków Miłitarnych, a szczególnie jej prezesa Jana Tarczyńskiego oraz pomocy red. Bogusława Woloszańskiego, wpisano wybrane obiekty militarne do rejestru zabytków województwa pomorskiego. W uzasadnieniu tej decyzji napisano, że: na Półwyspie Helskim zostały zlokalizowane unikatowe fortyfikacje obrony wybrzeża, wzniesione zgodnie z obowiązującymi w pierwszej połowie XX wieku doktrynami obronnymi. Obiekty bojowe Rejonu Umocnionego Hel mają niepowtarzalną wartość historyczną, jako jedyne zachowane tego typu z czasu II Rzeczypospolitej. Stanowią unikalny przykład realizacji budownictwa obronnego autorstwa polskich inżynierów wojskowych, sprawdzonego praktycznie podczas obrony Półwyspu Helskiego we wrześniu 1939 roku. Bateria "Schleswig-Holstein" jest jedyną konstrukcją tak wielkiego kalibru i o tak wielkim zasięgu, powstałą w obrębie Morza Bałtyckiego, charakteryzującą się jednocześnie wysokimi walorami konstrukcyjno-technicznymi, co stawia je w rzędzie unikatowych zabytków światowej sztuki wojskowej. REGULAMIN NADMORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO Park Krajobrazowy jest obszarem objętym ochroną prawną ze wzglądu na wartości przyrodnicze, kulturowe, historyczne. Konieczność ich zachowania wymaga od osób przebywających na tym terenie przestrzegania obowiązujących tu przepisów. (Rozporządzenie nr 5/94 Wojewody Gdańskiego). W szczególności na terenie parku i otuliny zakazuje się: *niszczenia nor, mrowisk i lęgowisk zwierzęcych, gniazd ptasich oraz wybierania jaj i piskląt, *płoszenia, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt, *uszkadzania lub wycinania drzew, krzewów i niszczenia dziko rosnących roślin, *biwakowania, parkowania i palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi, *zakłócania ciszy, *niszczenia rzeźby terenu, *ruchu pojazdów mechanicznych po drogach leśnych, *wypalania roślinności, *zaśmiecania terenu oraz zanieczyszczania wód i gleby, *chodzenia po zboczach klifowych i wydmach.

ocena 4,1/5 (na podstawie 9 ocen)

wczasy, Pomorze, Wypoczynek, Turystyka, Zwiedzanie, Wypoczynek, Pomorze, Wakacje, Wczasy, Urlop, Bałtyk, Historia, Zabytki, Półwysep, Kaszuby, Nadmorski Park Narodowy