NadMorze

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  Następna >

Położenie,Statystyka,Ustrój Polityczny,Literatura Gdańska

16 sierpień 2013r.

POŁOŻENIE, STATYSTYKA, USTRÓJ POLITYCZNY, LITERATURA GDAŃSKA. Nazwę Gdańska wywodzą, od ,,ku Danji|', gdyż stąd najbliższa droga wiodła do Dauji, mającej wówczas na Bałtyku największą potęgę i znaczenie handlowe. Najwcześniej w dokumentach pojawia się nazwa polska „Gyclda-nizc" (997), później „Gdańsk" (1150), później łacińskie ,,Ge-cianum", a najipóżniej niemieckie -Danzig". Herb Gdańska pierwotnie przedstawiał okręt żaglowy na morzu — od czasów krzyżackich dwa krzyże białe na ozerw-onem polu do których w r 1457 Kazimierz Jagiellończyk doda! u góry koroną królewską.


Okolice Kosciołów Św. Mikołaja i Św.Jana w Gdańsku

16 sierpień 2013r.

Północna część Głównego Miasta od ul. Szerokiej po Altstadtischer Graben przecięta była niegdyś tamą. wiodącą od zamku krzyżackiego ku kościołowi P. Marji. Na jej miejscu pow stała ulica Da mm, podzielona na cztery części, oznaczone numerami rzymskimi. Przy I. Damm 14 kamienica z fasadą zbudowaną wedle proj. Schlutera. Równoległą do Breitgasse jest ul. Św. Jana (Johan-nisgasse), przy której stoją dwa duże kościoły gotyckie, katolicki św Mikołaja i ewangelicki św Jana.


Od ulicy Długiej po Przedmieście Gdańska

16 sierpień 2013r.

OD ULICY DŁUGIEJ PO PRZEDMIEŚCIE. Południową część Głównego Miasta przecina równoległa do ul. Długiej ' Hundegasse (ul. Psia), jedna z lepiej zachowanych ulic Starego Gdańska. Jej osobliwa nazwa pochodzi od slory psów, która dwa razy dziennie odbywała tędy wędrówkę od stojącego przy końcu ulicy Miejskiego Dworu na Wyspę Spichrzów. Przy ulicy tej stoi szereg starych pięknych kamienic mieszczańskich, ocienionych drzewami, lecz przedproża się tutaj już nie


Motława,Wyspa Spichrzów i Dolne Miasto

16 sierpień 2013r.

MOTŁAWA. WYSPA SPICHRZÓW I DOLNE MIASTO. Przez Zieloną Bramę wychodzimy na * Zielony Most (Grune Brticke) nad Motlawą, która stanowi część portu gdańskiego. Z mostu, którego nazwa pochodzi od zielonej pleśni, jaka pokrywała znajdujący się tu niegdyś most drewniany, roztacza się wspaniały i bardzo charakterystyczny * widok, tak na Motław ę pełną okrętów i łódek jak i na wybrzeża zabudowane Starem! cha-rakterystycznemi kamienicami i bramami iniejskieml .


Helskie Jednostki Rybackie

23 sierpień 2013r.

Helskie jednostki rybackie Wody Zatoki Gdańskiej, znajdujące się wokół Helu, stanowią znakomite tereny połowowe dla lokalnego rybołówstwa, dlatego też od dawna przyciągały rybaków. Współcześnie praktycznie zanikło już tradycyjne rybołówstwo, uprawiane z małych, przechowywanych na piaszczystym brzegu łodzi. Powszechnie dominują duże, stalowe kutry. Prawie wszystkie typy stosowanych obecnie jednostek rybackich możemy obejrzeć w porcie. Najniższymi numerami rejestracyjnymi, zwyczajowo, oznaczone są drewniane i plastykowe łodzie wiosłowe i motorowe, nie przekraczające długości 10 m. Stosuje się je do przybrzeżnych połowów dorsza,


Latarnia na Helu

23 sierpień 2013r.

Latarnia Skręcając na końcu ulicy Wiejskiej - przy przystanku autobusowym - w lewo, dochodzimy do zamkniętej dla ruchu kołowego ulicy Bałtyckiej, która prowadzi do smukłej, czerwonej wieży helskiej "blizy", czyli latarni morskiej. Wejście na wieżę udostępniane jest dla zwiedzających codziennie, w okresie od początku czerwca do końca września, w godzinach lO^-H00 i lS00-^00. Z galerii, znajdującej się na wysokości prawie 40 metrów, można podziwiać rozległą panoramę, obejmującą Zatokę Gdańską


Obiekty Zabytkowe Garnizonu Hel

23 sierpień 2013r.

Obiekty Zabytkowe Garnizonu Hel Stanowiska baterii "greckiej" i "duńskiej" Po zatwierdzeniu w roku 1929 decyzji o wykorzystaniu rejonu cypla helskiego na miejsce ulokowania artylerii nabrzeżnej, postanowiono umieścić tu najpierw baterię armat przeciwdesantowych. Zdecydowano, że będą to - ustawione na specjalnych stanowiskach - 4 działa o kał. 105 mm. Były to dwie dalekonośne armaty polowe Schneider L/31 nazwane "greckimi" (gdyż powstały na zamówienie rządu greckiego) oraz dwie dalekonośne armaty polowe Schneider wz 26 L/48 nazwane popularnie "duńskimi" (powstały na zamówienie rządu duńskiego). Wszystkie te armaty posiadały łoża kołowe przystosowane do trakcji konnej, co znacznie ułatwiało ich ulokowanie na wyznaczonych w trudnym wydmowym terenie stanowiskach.


Strona 1 z 2,   [1]  2  Następna >