NadMorze

wczasy, wakacje, urlop

 

Zanim Zaczniecie Zwiedzać Hel

23 sierpień 2013r.

ZANIM ZACZNIECIE ZWIEDZAĆ Hel intrygował podróżników od dawna. Przyczyniała się zapewne do tego jego trudna dostępność, spowodowana niegdyś brakiem drogi lądowej, a później ustanowieniem tu specjalnej strefy militarnej. Obecnie możemy to miasto odkrywać na nowo, gdyż ograniczone zostały wyjątkowe obostrzenia, jakim poddany był przez ostatnich 60 lat obszar prawie całej gminy Hel. Nie można jednak zapominać, że zakaz wstępu nadal obowiązuje w stosunku do obszarów ogrodzonych i oznaczonych tablicami ostrzegawczymi.


Dawne Domy Rybackie na Helu

23 sierpień 2013r.

Dawne domy rybackie Stopniowo zanikającym, a jakże charakterystycznym elementem dawnego Helu, są domy rybackie, o charakterystycznej konstrukcji szkieletowej: ciemnych belek, wypełnionych białymi fragmentami ścian. Do dnia dzisiejszego zachowało się zaledwie kilka takich domów (w większości rekonstrukcji), choć jeszcze w latach 30-tych dominowały one przy ulicy Wiejskiej, tworząc jej malowniczy, nietypowy charakter (określany wówczas mianem holenderskiego). Zarówno forma, jak i wymiary helskiego domu rybackiego, były również ściśle określone. Szerokość ściany frontowej wynosiła 6 m, wysokość 5 m (2 m ściana i 3 m odeskowany szczyt), zaś długość ściany bocznej wynosiła 12 m. Bardzo często zdarzało się, że domy były poszerzane w części frontowej przez dobudowy-wanie pomieszczeń gospodarczych.


Helskie Koleje Wąskotorowe

27 sierpień 2013r.

Helskie koleje wąskotorowe Większość obiektów Rejonu Umocnionego Hel połączyła, częściowo jeszcze zachowana, sieć kolei wąskotorowej. Biegła ona od stanowisk baterii, przez port wojenny, do magazynów i warsztatów. Jej długość wynosiła 26 km. Wzdłuż całej trasy, w celu zapewnienia ciągłości jazdy, ulokowano w wielu miejscach stacje paliw. Trasa kolejki była doskonale zamaskowana przed obserwacją z powietrza. Dzisiaj fragmenty torowiska użytkowane przez Marynarkę Wojenną zobaczyć można min. na skrzyżowaniu dróg Hel


Hel na Wakacje

27 sierpień 2013r.

Pod wzglądem zachowanych, cennych pamiątek militarnych, Półwysep Helski jest wyjątkowo bogaty. Jest to dziedzictwo zobowiązujące, które wymaga - przede wszystkim - dużej odpowiedzialności i zespolenia wysiłków wszystkich osób, instytucji oraz organizacji funkcjonujących na tym terenie, a także w kraju i za granicą, dla ich odpowiedniego zabezpieczenia i udostępnienia. I choć, na tle innych, zabytkowych i uznanych obiektów militarnych, helskie schrony i stanowiska artyleryjskie nie wyróżniają się szczególnymi wymiarami