NadMorze

wczasy, wakacje, urlop

 

Położenie,Statystyka,Ustrój Polityczny,Literatura Gdańska

16 sierpień 2013r.

POŁOŻENIE, STATYSTYKA, USTRÓJ POLITYCZNY, LITERATURA GDAŃSKA. Nazwę Gdańska wywodzą, od ,,ku Danji|', gdyż stąd najbliższa droga wiodła do Dauji, mającej wówczas na Bałtyku największą potęgę i znaczenie handlowe. Najwcześniej w dokumentach pojawia się nazwa polska „Gyclda-nizc" (997), później „Gdańsk" (1150), później łacińskie ,,Ge-cianum", a najipóżniej niemieckie -Danzig". Herb Gdańska pierwotnie przedstawiał okręt żaglowy na morzu — od czasów krzyżackich dwa krzyże białe na ozerw-onem polu do których w r 1457 Kazimierz Jagiellończyk doda! u góry koroną królewską.


Przemysł,Handel i Urządzenia Techniczne Gdańska

16 sierpień 2013r.

Przemysł rozwinął się w Gdańsku w niektórych dzia łac,h dopiero w. latach powojiennych, w niektórych, jak np. budowa okrętów, rozwija się od połowy XIX wieku, a tylko niektóre działy, szczególnie fabrykacja wódek i likierów, mają frracły cję jeszcze z polskich czasów. Do najważniejszych działów, zalicza się prze m y s ł drze w-n- y, który przerabia drzewo z polskich lasów. spławiane Wisłą. Rozwija się on nad Wisłą. Od Piehnendorfu po most Breitenbacha, wzdłuż Wisły przytyka jeden skład materiałów drzewnych do drugiego, a niezliczone tartaki dostarczają belek, desek i progów kolejowych.


Motława,Wyspa Spichrzów i Dolne Miasto

16 sierpień 2013r.

MOTŁAWA. WYSPA SPICHRZÓW I DOLNE MIASTO. Przez Zieloną Bramę wychodzimy na * Zielony Most (Grune Brticke) nad Motlawą, która stanowi część portu gdańskiego. Z mostu, którego nazwa pochodzi od zielonej pleśni, jaka pokrywała znajdujący się tu niegdyś most drewniany, roztacza się wspaniały i bardzo charakterystyczny * widok, tak na Motław ę pełną okrętów i łódek jak i na wybrzeża zabudowane Starem! cha-rakterystycznemi kamienicami i bramami iniejskieml .


Port Gdański

16 sierpień 2013r.

PORT Pierwszorzędną osobliwością Gdańska jest * port. Dla jego zwiedzenia należy się zaopatrzyć w jego plan (Pharus Plan des Danziger Industrie-Gel&ndes) wydany przez Danziger Verlags-Gesellschaft (Langgasse 40). Port gdański, który ma 884 ha. powierzchni wodnej, składa się z wolnego portu i kanału portowego pod Nowym Portem, Martwej Wisły, Portu Cesarskiego, oraz Starej i Nowej Motławy. Długość brzegów wynosi 22 km.