NadMorze

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  Następna >

Wśród Kaszubskich Jezior

16 sierpień 2013r.

Kartuzy Trasa przebiega przez interesujący krajobraz morenowy i wzdłuż licznych jezior rynnowych Pojezierza Kaszubskiego. Wysokości względne sięgają tu 160 m. Prowadzi do najważniejszych ośrodków Kaszubów: Kartuz i Kościerzyny. Sopot Wyruszamy z Sopotu na południe, wjeżdżamy na teren Gdańska i skręcamy na zachód w drogę nr 218. Przecina ona Trójmiejski Park Krajobrazowy i obwodnicę trójmiejską, wiodąc na północny zachód do Chwaszczyna.


Dzieje Gdańska

16 sierpień 2013r.

DZIEJE GDAŃSKA. Pierwszą wzmiankę o Gdańsku spotykamy w końcu X w., gdy kronikarz czeski Kosmas podaje, że w r. 997 był dla św. Wojciecha punktem oparcia jego wyprawy misyjnej dla nawrócenia Prusaków „Gyddanizc". Należał wówiczas do Polski, gdyż ipaństwo Bolesława Chrobrego obejmowało też Pomorze. Następny dofcument historyczny pochodzi z połowy XII w., w któryan jest mowa o zaniku „Gdańsk", który był stolicą książąt Pomorskich.


Gdańsk Pod Panowaniem Polski

16 sierpień 2013r.

GDAŃSK POD PANOWANIEM POLSKI (1454-1793). W trwającej przez lat 13 wojnie z zakonem, wojska Gdańska podejmowały dalekie wyprawy przeciw miastom, które popierały Krzyżaków, jak Królewiec, pomagały też Polakom w zdobyciu Malborga w r. 1460. W owej wojnie stracili Gdańszczanie 2.000 obywateli, 15.000 zacisznych żołnierzy i ponieśli ogromne koszta. Po trzynastoletniej' wojnie, pokojem toruńskim w roku 1466, zrzekli się Krzyżacy Gdańska i zachodniej części Prus, t. zw. Prus Królewskich na rzecz Polski.


Położenie,Statystyka,Ustrój Polityczny,Literatura Gdańska

16 sierpień 2013r.

POŁOŻENIE, STATYSTYKA, USTRÓJ POLITYCZNY, LITERATURA GDAŃSKA. Nazwę Gdańska wywodzą, od ,,ku Danji|', gdyż stąd najbliższa droga wiodła do Dauji, mającej wówczas na Bałtyku największą potęgę i znaczenie handlowe. Najwcześniej w dokumentach pojawia się nazwa polska „Gyclda-nizc" (997), później „Gdańsk" (1150), później łacińskie ,,Ge-cianum", a najipóżniej niemieckie -Danzig". Herb Gdańska pierwotnie przedstawiał okręt żaglowy na morzu — od czasów krzyżackich dwa krzyże białe na ozerw-onem polu do których w r 1457 Kazimierz Jagiellończyk doda! u góry koroną królewską.


Charakterystyka Miasta Gdańsk i Pamiątki Polskie

16 sierpień 2013r.

CHARAKTER MIASTA I PAMIĄTKI POLSKIE. Cechą Gdańska, która nderza obcego, jest swoisty charakter, odróżniający go ndetylko od innych miast polskich, ale i niemieckich. W budownictwie wytworzył się tu pewien odrębny styl, a jest rzeczą chwalebną i godną naśladowania, że nowoczesne dzielnice dostosowano wyrgląde.m do Starego Gdańska, tworząc całość dobrze


Przemysł,Handel i Urządzenia Techniczne Gdańska

16 sierpień 2013r.

Przemysł rozwinął się w Gdańsku w niektórych dzia łac,h dopiero w. latach powojiennych, w niektórych, jak np. budowa okrętów, rozwija się od połowy XIX wieku, a tylko niektóre działy, szczególnie fabrykacja wódek i likierów, mają frracły cję jeszcze z polskich czasów. Do najważniejszych działów, zalicza się prze m y s ł drze w-n- y, który przerabia drzewo z polskich lasów. spławiane Wisłą. Rozwija się on nad Wisłą. Od Piehnendorfu po most Breitenbacha, wzdłuż Wisły przytyka jeden skład materiałów drzewnych do drugiego, a niezliczone tartaki dostarczają belek, desek i progów kolejowych.


Kościół Mariacki w Gdańsku

16 sierpień 2013r.

Kościół Mariacki Ciasna uliczka Grosse Kraemergasse, biegnie z pod ratusza do największego w Gdańsku kościoła, którym jest ** kościół P Marii (Marienkirche). Zbudowany jako katolicka kolegjata, oraz farnj kościół Głównego Miasta, od r. 1577 aż do dzisiaj jest katedrą ewangelicką. Za katolickich czasów miał kościół 50 kaplic, 46 ołtarzy, a posługi duchowne pełniło tu 128 księży. Proboszcz kolegjaty był oficjałem i 'zastępcą biskupów kujawskich dla archidiakonatu pomorskiego. Kościół P. Marii iest to potężny, górujący nad miastem kolos , przytłaczający ogromem swych gotyckich, ceglanych


Strona 1 z 3,   [1]  2  3  Następna >