NadMorze

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  Następna >

Krajobrazy klifow

16 sierpień 2013r.

Niezbyt uciążliwa i atrakcyjna widokowo piesza wycieczka prowadzi z Pucka do Rekowa malowniczymi klifami Kępy Puckiej. Docieramy do objętych rezerwatem łąk słonoroślowych u ujścia Redy z ciekawą ścieżką dydaktyczną. Wyruszamy ze stacji PKP w Pucku. Idziemy ulicami Dworcową i Morskiego Dywizjonu Lotniczego i docieramy do centrum miasta. Po zwiedzeniu rynku i portu idziemy na wschód przez park nadmorski. Kierujemy się niebieskimi znakami pieszymi, które będą nam towarzyszyć aż do końca wycieczki.


Wśród Kaszubskich Jezior

16 sierpień 2013r.

Kartuzy Trasa przebiega przez interesujący krajobraz morenowy i wzdłuż licznych jezior rynnowych Pojezierza Kaszubskiego. Wysokości względne sięgają tu 160 m. Prowadzi do najważniejszych ośrodków Kaszubów: Kartuz i Kościerzyny. Sopot Wyruszamy z Sopotu na południe, wjeżdżamy na teren Gdańska i skręcamy na zachód w drogę nr 218. Przecina ona Trójmiejski Park Krajobrazowy i obwodnicę trójmiejską, wiodąc na północny zachód do Chwaszczyna.


Dzieje Gdańska

16 sierpień 2013r.

DZIEJE GDAŃSKA. Pierwszą wzmiankę o Gdańsku spotykamy w końcu X w., gdy kronikarz czeski Kosmas podaje, że w r. 997 był dla św. Wojciecha punktem oparcia jego wyprawy misyjnej dla nawrócenia Prusaków „Gyddanizc". Należał wówiczas do Polski, gdyż ipaństwo Bolesława Chrobrego obejmowało też Pomorze. Następny dofcument historyczny pochodzi z połowy XII w., w któryan jest mowa o zaniku „Gdańsk", który był stolicą książąt Pomorskich.


Gdańsk Pod Panowaniem Polski

16 sierpień 2013r.

GDAŃSK POD PANOWANIEM POLSKI (1454-1793). W trwającej przez lat 13 wojnie z zakonem, wojska Gdańska podejmowały dalekie wyprawy przeciw miastom, które popierały Krzyżaków, jak Królewiec, pomagały też Polakom w zdobyciu Malborga w r. 1460. W owej wojnie stracili Gdańszczanie 2.000 obywateli, 15.000 zacisznych żołnierzy i ponieśli ogromne koszta. Po trzynastoletniej' wojnie, pokojem toruńskim w roku 1466, zrzekli się Krzyżacy Gdańska i zachodniej części Prus, t. zw. Prus Królewskich na rzecz Polski.


Położenie,Statystyka,Ustrój Polityczny,Literatura Gdańska

16 sierpień 2013r.

POŁOŻENIE, STATYSTYKA, USTRÓJ POLITYCZNY, LITERATURA GDAŃSKA. Nazwę Gdańska wywodzą, od ,,ku Danji|', gdyż stąd najbliższa droga wiodła do Dauji, mającej wówczas na Bałtyku największą potęgę i znaczenie handlowe. Najwcześniej w dokumentach pojawia się nazwa polska „Gyclda-nizc" (997), później „Gdańsk" (1150), później łacińskie ,,Ge-cianum", a najipóżniej niemieckie -Danzig". Herb Gdańska pierwotnie przedstawiał okręt żaglowy na morzu — od czasów krzyżackich dwa krzyże białe na ozerw-onem polu do których w r 1457 Kazimierz Jagiellończyk doda! u góry koroną królewską.


Od ulicy Długiej po Przedmieście Gdańska

16 sierpień 2013r.

OD ULICY DŁUGIEJ PO PRZEDMIEŚCIE. Południową część Głównego Miasta przecina równoległa do ul. Długiej ' Hundegasse (ul. Psia), jedna z lepiej zachowanych ulic Starego Gdańska. Jej osobliwa nazwa pochodzi od slory psów, która dwa razy dziennie odbywała tędy wędrówkę od stojącego przy końcu ulicy Miejskiego Dworu na Wyspę Spichrzów. Przy ulicy tej stoi szereg starych pięknych kamienic mieszczańskich, ocienionych drzewami, lecz przedproża się tutaj już nie


Motława,Wyspa Spichrzów i Dolne Miasto

16 sierpień 2013r.

MOTŁAWA. WYSPA SPICHRZÓW I DOLNE MIASTO. Przez Zieloną Bramę wychodzimy na * Zielony Most (Grune Brticke) nad Motlawą, która stanowi część portu gdańskiego. Z mostu, którego nazwa pochodzi od zielonej pleśni, jaka pokrywała znajdujący się tu niegdyś most drewniany, roztacza się wspaniały i bardzo charakterystyczny * widok, tak na Motław ę pełną okrętów i łódek jak i na wybrzeża zabudowane Starem! cha-rakterystycznemi kamienicami i bramami iniejskieml .


Strona 1 z 3,   [1]  2  3  Następna >