NadMorze

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  4  ... 5  Następna >

Nad Jezioro Żarnowiecke

16 sierpień 2013r.

Trasa prowadzi przez wschodnią część Pobrzeża Koszalińskiego i tereny Wysoczyzny Żarnowieckiej z położonym tu rynnowym Jez. Żarnowieckim. Warto zobaczyć grotę w Mechowie, w piaskach scementowanych węglanem wapnia. Wyjeżdżamy z Łeby, dużego kąpieliska morskiego. Jadąc na południe docieramy do Lęborka. W zbudowanym przez Krzyżaków w XIV wieku zamku, którego późniejsze przebudowy zniekształciły pierwotny wygląd, obecnie mieści się sąd rejonowy. Jest tu też gotycki kościół św. Jakuba, później przebudowywany, stanowiący pierwotnie budowlę obronną. Są także dobrze zachowane XIV-wieczne mury obronne z Basztą Bluszczową, neogotycki ratusz oraz spichlerz solny, będący obecnie zborem zielonoświątkowców.


Krajobrazy klifow

16 sierpień 2013r.

Niezbyt uciążliwa i atrakcyjna widokowo piesza wycieczka prowadzi z Pucka do Rekowa malowniczymi klifami Kępy Puckiej. Docieramy do objętych rezerwatem łąk słonoroślowych u ujścia Redy z ciekawą ścieżką dydaktyczną. Wyruszamy ze stacji PKP w Pucku. Idziemy ulicami Dworcową i Morskiego Dywizjonu Lotniczego i docieramy do centrum miasta. Po zwiedzeniu rynku i portu idziemy na wschód przez park nadmorski. Kierujemy się niebieskimi znakami pieszymi, które będą nam towarzyszyć aż do końca wycieczki.


Wśród Kaszubskich Jezior

16 sierpień 2013r.

Kartuzy Trasa przebiega przez interesujący krajobraz morenowy i wzdłuż licznych jezior rynnowych Pojezierza Kaszubskiego. Wysokości względne sięgają tu 160 m. Prowadzi do najważniejszych ośrodków Kaszubów: Kartuz i Kościerzyny. Sopot Wyruszamy z Sopotu na południe, wjeżdżamy na teren Gdańska i skręcamy na zachód w drogę nr 218. Przecina ona Trójmiejski Park Krajobrazowy i obwodnicę trójmiejską, wiodąc na północny zachód do Chwaszczyna.


Dzieje Gdańska

16 sierpień 2013r.

DZIEJE GDAŃSKA. Pierwszą wzmiankę o Gdańsku spotykamy w końcu X w., gdy kronikarz czeski Kosmas podaje, że w r. 997 był dla św. Wojciecha punktem oparcia jego wyprawy misyjnej dla nawrócenia Prusaków „Gyddanizc". Należał wówiczas do Polski, gdyż ipaństwo Bolesława Chrobrego obejmowało też Pomorze. Następny dofcument historyczny pochodzi z połowy XII w., w któryan jest mowa o zaniku „Gdańsk", który był stolicą książąt Pomorskich.


Gdańsk Pod Panowaniem Polski

16 sierpień 2013r.

GDAŃSK POD PANOWANIEM POLSKI (1454-1793). W trwającej przez lat 13 wojnie z zakonem, wojska Gdańska podejmowały dalekie wyprawy przeciw miastom, które popierały Krzyżaków, jak Królewiec, pomagały też Polakom w zdobyciu Malborga w r. 1460. W owej wojnie stracili Gdańszczanie 2.000 obywateli, 15.000 zacisznych żołnierzy i ponieśli ogromne koszta. Po trzynastoletniej' wojnie, pokojem toruńskim w roku 1466, zrzekli się Krzyżacy Gdańska i zachodniej części Prus, t. zw. Prus Królewskich na rzecz Polski.


Położenie,Statystyka,Ustrój Polityczny,Literatura Gdańska

16 sierpień 2013r.

POŁOŻENIE, STATYSTYKA, USTRÓJ POLITYCZNY, LITERATURA GDAŃSKA. Nazwę Gdańska wywodzą, od ,,ku Danji|', gdyż stąd najbliższa droga wiodła do Dauji, mającej wówczas na Bałtyku największą potęgę i znaczenie handlowe. Najwcześniej w dokumentach pojawia się nazwa polska „Gyclda-nizc" (997), później „Gdańsk" (1150), później łacińskie ,,Ge-cianum", a najipóżniej niemieckie -Danzig". Herb Gdańska pierwotnie przedstawiał okręt żaglowy na morzu — od czasów krzyżackich dwa krzyże białe na ozerw-onem polu do których w r 1457 Kazimierz Jagiellończyk doda! u góry koroną królewską.


Charakterystyka Miasta Gdańsk i Pamiątki Polskie

16 sierpień 2013r.

CHARAKTER MIASTA I PAMIĄTKI POLSKIE. Cechą Gdańska, która nderza obcego, jest swoisty charakter, odróżniający go ndetylko od innych miast polskich, ale i niemieckich. W budownictwie wytworzył się tu pewien odrębny styl, a jest rzeczą chwalebną i godną naśladowania, że nowoczesne dzielnice dostosowano wyrgląde.m do Starego Gdańska, tworząc całość dobrze


Strona 1 z 5,   [1]  2  3  4  ... 5  Następna >