NadMorze

wczasy, wakacje, urlop

  [1]  2  3  4  Następna >

Krajobrazy klifow

16 sierpień 2013r.

Niezbyt uciążliwa i atrakcyjna widokowo piesza wycieczka prowadzi z Pucka do Rekowa malowniczymi klifami Kępy Puckiej. Docieramy do objętych rezerwatem łąk słonoroślowych u ujścia Redy z ciekawą ścieżką dydaktyczną. Wyruszamy ze stacji PKP w Pucku. Idziemy ulicami Dworcową i Morskiego Dywizjonu Lotniczego i docieramy do centrum miasta. Po zwiedzeniu rynku i portu idziemy na wschód przez park nadmorski. Kierujemy się niebieskimi znakami pieszymi, które będą nam towarzyszyć aż do końca wycieczki.


Dzieje Gdańska

16 sierpień 2013r.

DZIEJE GDAŃSKA. Pierwszą wzmiankę o Gdańsku spotykamy w końcu X w., gdy kronikarz czeski Kosmas podaje, że w r. 997 był dla św. Wojciecha punktem oparcia jego wyprawy misyjnej dla nawrócenia Prusaków „Gyddanizc". Należał wówiczas do Polski, gdyż ipaństwo Bolesława Chrobrego obejmowało też Pomorze. Następny dofcument historyczny pochodzi z połowy XII w., w któryan jest mowa o zaniku „Gdańsk", który był stolicą książąt Pomorskich.


Położenie,Statystyka,Ustrój Polityczny,Literatura Gdańska

16 sierpień 2013r.

POŁOŻENIE, STATYSTYKA, USTRÓJ POLITYCZNY, LITERATURA GDAŃSKA. Nazwę Gdańska wywodzą, od ,,ku Danji|', gdyż stąd najbliższa droga wiodła do Dauji, mającej wówczas na Bałtyku największą potęgę i znaczenie handlowe. Najwcześniej w dokumentach pojawia się nazwa polska „Gyclda-nizc" (997), później „Gdańsk" (1150), później łacińskie ,,Ge-cianum", a najipóżniej niemieckie -Danzig". Herb Gdańska pierwotnie przedstawiał okręt żaglowy na morzu — od czasów krzyżackich dwa krzyże białe na ozerw-onem polu do których w r 1457 Kazimierz Jagiellończyk doda! u góry koroną królewską.


Charakterystyka Miasta Gdańsk i Pamiątki Polskie

16 sierpień 2013r.

CHARAKTER MIASTA I PAMIĄTKI POLSKIE. Cechą Gdańska, która nderza obcego, jest swoisty charakter, odróżniający go ndetylko od innych miast polskich, ale i niemieckich. W budownictwie wytworzył się tu pewien odrębny styl, a jest rzeczą chwalebną i godną naśladowania, że nowoczesne dzielnice dostosowano wyrgląde.m do Starego Gdańska, tworząc całość dobrze


Przemysł,Handel i Urządzenia Techniczne Gdańska

16 sierpień 2013r.

Przemysł rozwinął się w Gdańsku w niektórych dzia łac,h dopiero w. latach powojiennych, w niektórych, jak np. budowa okrętów, rozwija się od połowy XIX wieku, a tylko niektóre działy, szczególnie fabrykacja wódek i likierów, mają frracły cję jeszcze z polskich czasów. Do najważniejszych działów, zalicza się prze m y s ł drze w-n- y, który przerabia drzewo z polskich lasów. spławiane Wisłą. Rozwija się on nad Wisłą. Od Piehnendorfu po most Breitenbacha, wzdłuż Wisły przytyka jeden skład materiałów drzewnych do drugiego, a niezliczone tartaki dostarczają belek, desek i progów kolejowych.


Kościół Mariacki w Gdańsku

16 sierpień 2013r.

Kościół Mariacki Ciasna uliczka Grosse Kraemergasse, biegnie z pod ratusza do największego w Gdańsku kościoła, którym jest ** kościół P Marii (Marienkirche). Zbudowany jako katolicka kolegjata, oraz farnj kościół Głównego Miasta, od r. 1577 aż do dzisiaj jest katedrą ewangelicką. Za katolickich czasów miał kościół 50 kaplic, 46 ołtarzy, a posługi duchowne pełniło tu 128 księży. Proboszcz kolegjaty był oficjałem i 'zastępcą biskupów kujawskich dla archidiakonatu pomorskiego. Kościół P. Marii iest to potężny, górujący nad miastem kolos , przytłaczający ogromem swych gotyckich, ceglanych


Okolice Kosciołów Św. Mikołaja i Św.Jana w Gdańsku

16 sierpień 2013r.

Północna część Głównego Miasta od ul. Szerokiej po Altstadtischer Graben przecięta była niegdyś tamą. wiodącą od zamku krzyżackiego ku kościołowi P. Marji. Na jej miejscu pow stała ulica Da mm, podzielona na cztery części, oznaczone numerami rzymskimi. Przy I. Damm 14 kamienica z fasadą zbudowaną wedle proj. Schlutera. Równoległą do Breitgasse jest ul. Św. Jana (Johan-nisgasse), przy której stoją dwa duże kościoły gotyckie, katolicki św Mikołaja i ewangelicki św Jana.


Strona 1 z 4,   [1]  2  3  4  Następna >